logo_fundusze_europejskie_polska_cyfrowa
logo_flaga_polski
logo_unii_ueropejskiej
KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Uwaga! Informujemy, że przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego przez organy administracji publicznej, o których mowa w art. 82i ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, nadal trwa.
Do czasu przetworzenia przesyłanych informacji dotyczących przedsiębiorców zgłoszonych przez właściwy podmiot, dane mogą być niekompletne lub niewidoczne na stronie.
Wystąpił błąd

Wystąpił niespodziewany błąd.

Został zalogowany - wkrótce go naprawimy.

Przejdź do strony głównejWysłanie wniosku o udostępnienie danych dla osoby, której dane dotyczą do ePUAP (Instrukcja)

Instrukcja wysłania wniosku o udostępnienie danych podmiotu, którego dane dotyczą

System ePUAP umożliwia użytkownikom KREPTD na pobranie danych, którech ich dotyczą za pośrednictwem systemu ePUAP. W tym celu będą potrzebowali Państwo konta w systemie ePUAP oraz ważnego Profilu Zaufanego. Poniżej znajduje się instrukcja w jaki sposób można taki wniosek wysłać.

  1. Przejdź na stronę ePUAP
  2. Kliknij "katalog spraw" jak pokazano na rysunku 1 (krok 1) katalog_spraw
  3. W polu wyszukiwania wpisz kod pocztowy instytucji w ramach, której będziesz składał wniosek. W tym przypadku jest to GITD. Kod pocztowy to 00-807. Patrz rysunek 1 (krok 2)
  4. Po wybraniu instytucji kliknij "Inne podziały spraw" patrz rysunek 1 (krok 3)
  5. Na liście wyszukaj pozycję "Udostępnienie danych dla osoby, której dane dotyczą z KREPTD"
  6. Po kliknięciu w wyszukaną pozycję, w kolejnym oknie klikamy przycisk "Załatw sprawę"
  7. Po kliknięciu pojawi się okno do zalogowania, chyba że już zalogowaliśmy się wcześniej
  8. Po wypełnieniu formularza wystarczy kliknąć "podpisz i wyślij"
Deklaracja dostępności serwisu KREPTD Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego