KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Uwaga! Do 1 marca 2018 r. trwa przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.
Do tego czasu dane w rejestrze mogą być niekompletne. Dane będą uzupełniane niezwłocznie po ich przekazaniu przez starostwa oraz organy kontrolne.
Ewidencja przedsiębiorców transportu drogowego
Przedsiębiorca

Podaj pełną nazwę albo jej początek lub koniec i dodaj znak % (np. transpor%, %sport, %spor%)
Uwaga! Wyszukiwanie może nie być dokładne
Podaj pełną nazwę albo jej początek lub koniec i dodaj znak % (np. transpor%, %sport, %spor%)
Podaj pełną nazwę albo jej początek lub koniec i dodaj znak % (np. transpor%, %sport, %spor%)
Uwaga! Wyszukiwanie może nie być dokładne
Uwaga! Wyszukiwanie może nie być dokładne
Zarządzający transportem / Osoba fizyczna o której mowa w art. 7c Ustawy o transporcie drogowym