logo_fundusze_europejskie_polska_cyfrowa
logo_flaga_polski
logo_unii_ueropejskiej
KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Uwaga! Informujemy, że przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego przez organy administracji publicznej, o których mowa w art. 82i ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, nadal trwa.
Do czasu przetworzenia przesyłanych informacji dotyczących przedsiębiorców zgłoszonych przez właściwy podmiot, dane mogą być niekompletne lub niewidoczne na stronie.
Ewidencja przedsiębiorców transportu drogowego
Przedsiębiorca

Uwaga! Wyszukiwanie może nie być dokładne
Uwaga! Wyszukiwanie może nie być dokładne
Uwaga! Wyszukiwanie może nie być dokładne
Zarządzający transportem / Osoba fizyczna o której mowa w art. 7c Ustawy o transporcie drogowymWysłanie wniosku o udostępnienie danych dla osoby, której dane dotyczą do ePUAP (Instrukcja)

Instrukcja wysłania wniosku o udostępnienie danych podmiotu, którego dane dotyczą

System ePUAP umożliwia użytkownikom KREPTD na pobranie danych, którech ich dotyczą za pośrednictwem systemu ePUAP. W tym celu będą potrzebowali Państwo konta w systemie ePUAP oraz ważnego Profilu Zaufanego. Poniżej znajduje się instrukcja w jaki sposób można taki wniosek wysłać.

  1. Przejdź na stronę ePUAP
  2. Kliknij "katalog spraw" jak pokazano na rysunku 1 (krok 1) katalog_spraw
  3. W polu wyszukiwania wpisz kod pocztowy instytucji w ramach, której będziesz składał wniosek. W tym przypadku jest to GITD. Kod pocztowy to 00-807. Patrz rysunek 1 (krok 2)
  4. Po wybraniu instytucji kliknij "Inne podziały spraw" patrz rysunek 1 (krok 3)
  5. Na liście wyszukaj pozycję "Udostępnienie danych dla osoby, której dane dotyczą z KREPTD"
  6. Po kliknięciu w wyszukaną pozycję, w kolejnym oknie klikamy przycisk "Załatw sprawę"
  7. Po kliknięciu pojawi się okno do zalogowania, chyba że już zalogowaliśmy się wcześniej
  8. Po wypełnieniu formularza wystarczy kliknąć "podpisz i wyślij"
Deklaracja dostępności serwisu KREPTD Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego