logo_fundusze_europejskie_polska_cyfrowa
logo_flaga_polski
logo_unii_ueropejskiej
KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Uwaga! Informujemy, że przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego przez organy administracji publicznej, o których mowa w art. 82i ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, nadal trwa.
Do czasu przetworzenia przesyłanych informacji dotyczących przedsiębiorców zgłoszonych przez właściwy podmiot, dane mogą być niekompletne lub niewidoczne na stronie.
Ewidencja przedsiębiorców transportu drogowego
Przedsiębiorca

Uwaga! Wyszukiwanie może nie być dokładne
Uwaga! Wyszukiwanie może nie być dokładne
Uwaga! Wyszukiwanie może nie być dokładne
Zarządzający transportem / Osoba fizyczna o której mowa w art. 7c Ustawy o transporcie drogowym

Deklaracja dostępności serwisu KREPTD Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego